• กรกฎาคม 21, 2021

dotaและช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน

dotaและช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน ในเกม dota นั้นมีอีกหนึ่งระยยที่ไม่ได้เหมือนกรือคล้ายกับเกมอื่นๆ นั้นก็คือระบบช่วงเวลากลางวันกลางคืน เกมอื่นตัดรับบนี้ออกไปเพราะว่าอาจละส่งผลรบกวนการเล่นของผู้เล่นหรือว่าส่งผลทำให้ผู้เล่นต้องมาพะวงหรือว่าเป็นสิ่งที่ยิบย่อยเกินไป ไม่ใช้สิ่งที่สำคัญหรือว่าส่งผลต่อการเล่นเกมขนาดนั้น แต่นั้นใช้ไม่ได้สำหรับเกม dota

          ระบบกลางวันกลางคืนในเกมนี้นั้น เป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนที่ยังไม่ได้เป็นตัวเกมเต็มตัวเพราเกมอ้าวอิวขึ้นมาจากเกมวางแผนการรบระบบนับวันเวบาจึงเป็ยสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่จะบอกผู้เล่นถึงช่วงเวบาที่เปลี่ยนแปลงไป

และส่งผลต่อการออกไปเก็บทรัพยากรของยูนิตต่าวๆการเคลื่อนไหวที่ยากลำบากและความอันตรายเนื่องจากจจะมีสัตว์ผู้ล่าที่ออกหากินกลางคืน ufabetมือถือ กับรูปแบบการเล่นแบบใหม่ เพราะฉะนั้นการมีอยู่ของวันเวลาช่วงกลางวันกลางคืนจริงส่งผลต่อการเล่นเกม dota

แต่เนื่องจากยูนิตต่างๆ ไม่ได้มีผลต่อการเคลื่อนไหวของยุนิตป่า แต่ก็ยังมีผลต่อผู้เล่น ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาเริ่มเกมนั้นผู้เล่นจะได้เริ่มต้นเกมในช่วงเช้าและยาวนานเรื่อยๆ

จนถึงช่วงกลางคืน ซึ่งจะมีความยากลำบากเพิ่มมากขึ้น โดยช่วงเวลาในเกมจะแบ่งออกเป็นช่วงกลางวัน 5 นาทีในเกมแบะช่วงกลางคืน 5 นาทีในเกม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

dotaและช่วงเวลา สนุกสนาน

dotaและช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน ในเกม dota นั้นมีอีกหนึ่งระยยที่ไม่ได้เหมือนกรือคล้ายกับเกมอื่นๆ นั้นก็คือระบบช่วงเวลากลางวันกลางคืน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ในช่วงกลางวันสถานการณ์ทุกอย่างจะเป็นปรกติผูเ้นจพมีวิชั่นมีเพิ่มขึ้นมาจากแสงส่วางตอนกลางวันซึ่งจะมองเห็นได้ในระยะไกลขึ้น แต่ในช่วงเวลากลางคืน วิชั่นต่างๆของผู้เล่นจะลดน้อยลงเป็นจำนวนหนึ่ง แต่บริเวณครบไฟจะมองเห็นได้สว่างมากขึ้น

แล้วนอกจากวิชั่นที่แตกต่างกันแล้วยังมีผลใดๆอรกหรือไม่ ผลลัพธ์อื่นๆอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในหลากหลายฮีโร่แต่ก็มีฮีโร่บ้างตัวที่ได้รับผลกรพทบจากช่วงเวลากลางวันกลางคืน 

 จะเห็นได้ว่าช่วงเวบากลางวันกลาวคืนก็จะสร้างสีสันในการเล่นเกม gclub ได้เป็นอย่างมาก หากเกมอื่นสามารถหยิบยกช่วงเวลากลางวันกลางคืนมาใช้กับยูนิตภาพในเกมได้ก็จะสามารถเพิ่มสีสันให้กับตัวละครหรือการเล่นเกมของผู้เล่นได้เพิ่มมากขึ้น

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dwayne Warren

E-mail : info@artglass1.com